Přeskočit na hlavní obsah

Konstrukční výkresy tvaru a výztuže

RIBcad

ČEHO SI INŽENÝŘI A KONSTRUKTÉŘI NA ZEICONu CENÍ

INŽENÝŘI A KONSTRUKTÉŘI NA ZEICONU OCEŇUJÍ JEHO PRAKTICKÉ, SPECIALIZOVANÉ ZAMĚŘENÍ A RYCHLOST. TENTO CAD V SOBĚ IDEÁLNÍM ZPŮSOBEM SPOJUJE TRADIČNÍ PŘEHLED VÝKRESU NA KRESLÍCÍM PRKNĚ S OPTIMÁLNÍ PODPOROU KRESLENÍ NA POČÍTAČI. ZEICON JE PLNĚ SAMOSTATNĚ FUNKČNÍ A OTEVŘENÝ KE SPOLUPRÁCI S JINÝMI SYSTÉMY CAD PROSTŘEDNICTVÍM STANDARDIZOVANÝCH DATOVÝCH ROZHRANÍ DXF, DWG, IFC AJ. VÝKAZY OHYBŮ A BETONÁŘSKÝCH SÍTÍ JSOU VŽDY AKTUÁLNÍ, PŘIČEMŽ AUTOMATIZACI VÝROBY UMOŽŇUJE INTEGROVANÉ ROZHRANÍ CAM NA ŘÍZENÍ VÝROBNÍCH AUTOMATŮ (OHÝBAČEK).

ZEICON

Betonářský CAD, plná verze, výkresy tvaru

ZEICON KOMPAKT

Betonářský CAD, základní verze, výkresy tvaru

ZEICON výztuž

Rozšíření plné verze betonářského CAD o výkresy výztuže

ZEICON výztuž KOMPAKT

Rozšíření základní verze betonářského CAD o výkresy výztuže

ZEICON FILIGRANY

Rozšíření ZEICON výztuž o filigrány

ZEICON IFC

Datové rozhraní IFC pro import a export digitálních modelů budov

ZEICON CAD/CAM BVBS

Datové rozhraní CAD/CAM ve standardu BVBS

ZEICON CAD/CAM FILZMOSER

Datové rozhraní CAD/CAM ve standardu Filzmoser

ZEICON CAD/CAM GTL

Datové rozhraní CAD/CAM ve standardu GTL

ZEICON CAD/CAM UNITECHNIK

Datové rozhraní CAD/CAM ve standardu Unitechnik

ZEICON CAD/CAM SEV

Datové rozhraní CAD/CAM ve standardu SEV


PROFESIONÁLNÍ SOFTWARE PRO STATIKY A INŽENÝRY

V časech neúprosně krátkých termínů a nedostatku odborného personálu mají zásadní význam integrovaná řešení. Statický software RIBTEC proto poskytuje a využívá synergie při výpočtech, navrhování, posuzování a konstrukčním ztvárnění. Během celého statického návrhu tak čerpáte výhody efektivního toku dat ve smyslu Building Information Modeling (BIM).

Softwarová řešení RIB pro statiku stavebních konstrukcí pokrývají oblast pozemních a inženýrských staveb, návrhy dílčích konstrukčních prvků a prefabrikátů, zakládání staveb a geotechniku, až po výpočty metodou konečných prvků (FEM), včetně mostů. Na tuto bohatou paletu přímo navazuje tvorba konstrukčních výkresů tvaru a výztuže.

Firma RIB kontinuálně vyvíjí již od roku 1961 pokrokové statické programy a FEM. Tyto programy dlouhodobě s úspěchem používá více než 5.000 inženýrských kanceláří, stavebních společností, developerů a státních organizací. Více než cca 100 dílčích statických programů RIBTEC pokrývá široké spektrum potřeb současné stavební praxe.

Obr. 6     Železobetonový vazník s vaznicemi

Prefabrikovaná konstrukce nové výrobní haly VW v Bratislavě

Konstrukční řešení a realizaci nové prefabrikované nosné konstrukce přístavby výrobní haly 2A lakovna bratislavského závodu Volkswagen, realizované v průběhu zimy a jara 2010

Nová generace SW na statiku prefabrikátů

Železobetonové a předpjaté nosníky, stropní desky a filigrány
Provozní zkouška plavební komory Zeltingen

Nové plavební propusti na řece Mosela v Trieru a Zeltingenu

Stručný popis projektu a stavby dvou plavebních komor na řece Mosela.
Prefabrikovaný skelet nosné konstrukce, foto zhotovitele PSG a.s., Otrokovice

Praktická použitelnost metod navrhování ŽB konstrukcí na účinky požáru

Zhodnocení v kontextu konstrukce budovy a vlivů teorie II. řádu u sloupů
Vizualizace projektu s mostními objekty, pohled od východu

Frankfurtské letiště s novými leteckými spoji

5-ti mostní propojení letištních drah přes kapacitní dálnici a železnici