Přeskočit na hlavní obsah

FEM pro mosty

RIBfem

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ PRO MOSTNÍ STAVBY, TO JE PONTI

SYSTÉM PONTI ČERPÁ Z DESETILETÍ ZKUŠENOSTÍ RIB S PROPOJOVÁNÍM OBORU STATIKY SILNIČNÍCH A ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ A LÁVEK PRO PĚŠÍ A CYKLISTY S POČÍTAČOVÝMI TECHNOLOGIEMI. VÝPOČETNĚ INTENZIVNÍ PROCESY PŘEBÍRÁ TECHNICKÝ SOFTWARE, A POSKYTUJE TAK VÍCE PROSTORU PRO OPTIMALIZACI NÁVRHU, NAPŘ. CO DO PŘEDPĚTÍ A MINIMALIZACE BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE. PODPORU NALEZNETE TÉMĚŘ PRO VŠECHNY TYPY MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ, OD MONOLITICKÝCH, PŘEs PŘEDPJATÉ AŽ PO SPŘAŽENÉ, VČETNĚ ZOHLEDNĚNÍ FÁZÍ VÝSTAVBY.

Inovativní řešení mostůRychlost a výhody modulárních konstrukcí mostů, přednáška (v angličtině) na 4. mostním kolokviu, pořádaném Technickou akademii Esslingen (TEA)
  

PONTI® kompakt

Monolitické železobetonové mosty

PONTI® EXPERT

Monolitické, segmentové a předpjaté mosty

PONTI® stahlverbund EXPERT

Spřažené ocelobetonové mosty

RTstahlverbundKT

Spřažené truhlíkové nebo komorové profily

RTstahlverbundFT

Spřažené profily I s prefabrikovaným bedněním

RTstahlverbund WIB

Spřažené profily I zalité v betonu

PONTI® betonverbund EXPERT

Spřažené betonové mosty s trámy prefa


PROFESIONÁLNÍ SOFTWARE PRO STATIKY A INŽENÝRY

V časech neúprosně krátkých termínů a nedostatku odborného personálu mají zásadní význam integrovaná řešení. Statický software RIBTEC proto poskytuje a využívá synergie při výpočtech, navrhování, posuzování a konstrukčním ztvárnění. Během celého statického návrhu tak čerpáte výhody efektivního toku dat ve smyslu Building Information Modeling (BIM).

Softwarová řešení RIB pro statiku stavebních konstrukcí pokrývají oblast pozemních a inženýrských staveb, návrhy dílčích konstrukčních prvků a prefabrikátů, zakládání staveb a geotechniku, až po výpočty metodou konečných prvků (FEM), včetně mostů. Na tuto bohatou paletu přímo navazuje tvorba konstrukčních výkresů tvaru a výztuže.

Firma RIB kontinuálně vyvíjí již od roku 1961 pokrokové statické programy a FEM. Tyto programy dlouhodobě s úspěchem používá více než 5.000 inženýrských kanceláří, stavebních společností, developerů a státních organizací. Více než cca 100 dílčích statických programů RIBTEC pokrývá široké spektrum potřeb současné stavební praxe.

Obr. 6     Železobetonový vazník s vaznicemi

Prefabrikovaná konstrukce nové výrobní haly VW v Bratislavě

Konstrukční řešení a realizaci nové prefabrikované nosné konstrukce přístavby výrobní haly 2A lakovna bratislavského závodu Volkswagen, realizované v průběhu zimy a jara 2010

Nová generace SW na statiku prefabrikátů

Železobetonové a předpjaté nosníky, stropní desky a filigrány
Provozní zkouška plavební komory Zeltingen

Nové plavební propusti na řece Mosela v Trieru a Zeltingenu

Stručný popis projektu a stavby dvou plavebních komor na řece Mosela.
Prefabrikovaný skelet nosné konstrukce, foto zhotovitele PSG a.s., Otrokovice

Praktická použitelnost metod navrhování ŽB konstrukcí na účinky požáru

Zhodnocení v kontextu konstrukce budovy a vlivů teorie II. řádu u sloupů
Vizualizace projektu s mostními objekty, pohled od východu

Frankfurtské letiště s novými leteckými spoji

5-ti mostní propojení letištních drah přes kapacitní dálnici a železnici