Rychlé výpočty, návrhy a posouzení betonových desek

Program RTslab vychází vstříc potřebám projektantů pozemních staveb a poskytuje v intuitivním, grafickém prostředí snadné a rychlé, řešení staticky tvarově jednoduchých nebo i libovolně polygonálních monolitických nebo filigránových stropních a základových desek. Součástí desek přitom mohou být prostupy, stěnové a bodové podpory, ztužující průvlaky a trámy vynášející podpory desky mimo její vlastní plochu.

Základní přehled

 • Kompaktní, plně automatizová aplikace metody konečných prvků (FEM), komfortní, objektově oriantované prostředí s funkcionalitou UnDo/ReDo
 • Snadná konstrukce dílčích polí desky, stěn, lokálních podpor a prostupů, průvlaků a trámů
 • Polohování bodových, spojitých a plošných zatížení nezávisle na dělení desky
 • Stálá a proměnná zatížení, šachovnicové proměnné zatížení a automatika návrhových kombinací
 • Integrované návrhy na MSÚ, tj. nutné plochy ohybové a smykové výztuže desky, vč. výztuže na propíchnutí a v blízkosti podpor
 • Aktuální normy pozemních staveb řady EN, vč. národních parametrů pro CZ, DE, AT, UK
 • Individuální orientace ortogonálních směrů výztuže po dílčích polích desky
 • Možnost definice hloubky a povrchu smykové spáry a úhlu výztuže do smykové spáry na řešení např. filigránových stropů
 • Návrhy i pro nekovovou výztuž GFK fy Schöck, vysokopevnostní výztuž SAS670 a vysokopevnostní betony
 • Interaktivní vyhodnocení výsledků s grafickými průběhy průhybů (charakteristická a kvazistálá kombinace), vnitřních účinků, reakcí popř. i formou diagramů, numerických hodnot a izolinií nutných ploch výztuže
 • Automatický, konfigurovatelný a opakovatelný protokol výpočtu, návrhů a posouzení se schématy výpočetního modelu a numerickými a grafickými výsledky

Charakteristiky RTslab

RTslab je velmi výkonným, statickým softwarem na navrhování betonových desek a poskytuje např. následující výhody:

 • samostatně funkční aplikace Windows bez nutnosti instalace jakýchkoliv jiných programů třetích stran
 • kompletní řešení  MSÚ libovolně polygonální železobetonové monolitické, nebo filigránové stropní a základové desky
 • zobrazení nutných přídavků výztuže oproti vykrytí celoplošně rozmístěnými betonářskými sítěmi
 • přenos podporových reakcí z již vyřešené desky jako zatížení do nižších podlaží téhož objektu
 • prostorová vizualizace desky vč. průvlaků, trámů, stěn a prostupů
 • datové rozhraní pro přenos nutných ploch výztuže do CAD NEMETSCHEK Allplan