Přeskočit na hlavní obsah

LETNÍ NABÍDKY RIB 2020

OSVĚŽUJÍCÍ A ROZMANITÉ

SEZNAMTE SE:
LETNÍ NABÍDKY RIB 2020 PRO INŽENÝRY, STATIKY A PROJEKTANTY

Letní nabídky softwaru RIB nabízejí kvalitu, rozmanitost, atraktivní ceny a podmínky ve všech oblastech projektování, navrhování a posuzování statiky stavebních konstrukcí. Pro stávající i nové zákazníky, projekční a statické kanceláře, na pracovišti, na stavbě, či z domova. Spolehněte se!

Vychutnejte si léto s velmi atraktivní a pestrou nabídkou softwaru RIB.
Zveme Vás na ukázku našeho softwaru! Osobně, či online přes internet.

Akční nabídky do 25.09.2020

RIBtec beton za 78.400 Kč, resp. 2.800 Eur (namísto 109.200 Kč, resp. 3.900 Eur) nebo
RIBec beton Plus za 159.400 Kč, resp. 5.800 Eur (namísto 257.600 Kč, resp. 9.200 Eur)

Podrobnosti k balíku RIBtec beton

Podrobnosti k balíku RIBtec beton Plus

Vyplnit a odeslat poptávku

OPTIMÁLNÍ NÁSTROJE

PRO STATIKU KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ

Programový balík RIBtec beton umožňuje řešení statiky jak běžných, tak i složitějších, např. skeletových a prefabrikovaných konstrukcí pozemních staveb. Od konstrukčních detailů, přes prosté a spojité betonové, ocelové a dřevěné nosníky, až po základové patky a štíhlé betonové sloupy a navrhování betonových průřezů. Balík RIBtec beton Plus rozšiřuje tento funkční rozsah o specializované případy, jako např. předpětí, vodoneprohustný beton, kalichy aj.

 • Sbírka statických programů na podstatné inženýrské úlohy
 • Návrhy železobetonu, posouzení ocele a dřeva dle norem ČSN EN, obecné EN, DIN EN, BS EN a ÖNORM EN
 • ŽB spojité nosníky včetně základního rozvržení výkresu výztuže | Plus: předpětí ocel + dřevo + pružné podloží
 • Návrhy a posouzení typizovaných železobetonových prutových a plošných průřezů na MSÚ | Plus: MSP, MS únavy, předpětí
 • Štíhlé ŽB sloupy se stavebně obvyklými tvary průřezů | Plus: požár + ocel
 • Obdélníkové základové patky | Plus: prefa + polygon
 • Dalších 20 dílčích programů RTool, tj. časté prvky a detaily, beton, dřevo / krovy, ocel
 • Jednoduchý nástroj CAD na úpravy a export DXF/DWG generovaných výkresů řešených prvků

MOBILITA & FLEXIBILITA

SNÍŽENÉ CENY DALŠÍCH LICENCÍ A PŘÍPLATKU ZA SÍŤOVÉ LICENCE

Hlavní výhody síťové licence:

 • je tzv. plovoucí, tj. v dané sítí může být použita z libovolného pracoviště;
 • je poskytována i přes VPN, tj. vzdáleným pracovištím typu homeoffice nebo v místě provádění projektu;
 • může být poskytována do podnikové sítě běžným kancelářským počítačem, tj. nemusí se jednat o server;
 • je chráněna zpravidla 1 ks licenčního klíče typu USB;
 • nevyžaduje přítomnost licenčního klíče na pracovišti;
 • umožňuje paralelní provoz různých produktů z různých pracovišť;
 • umožňuje současné, vícenásobné spuštění produktu z různých pracovišť až do celkového počtu jeho zakoupených licencí.
 • Stávající samostatné licence lze převést na síťové licence za doplatek cenového rozdílu.

Aktuální situace vyžaduje více flexibility a mobility. Proto snižujeme ceny dalších licencí téhož produktu a současně snižujeme příplatek za síťové licence, obojí o 25 % oproti našim běžným ceníkovým cenám.

Podrobnosti k typům licencí RIB

Vyplnit a odeslat poptávku

Spolu s dodávkou řádné licence nyní poskytujeme formou webináře individuální, bezplatné projektové školení v rozsahu do max. 6 pracovních hodin.

Podrobnosti k RIBtec FERMO pozemní stavby

Podrobnosti k RIBtec FERMO stabilita na klopení

Vyplnit a odeslat poptávku

SPECIALIZOVANÉ ŘEŠENÍ

PRO PŘEDPJATÉ A ŽB NOSNÍKY, PANELY A FILIGRÁNY

Specializovaná aplikace FERMO komplexně řeší efektivní návrhy a posudky předpjatých a železobetonových nosníků, vazníků, vaznic, trámů, panelů a filigránových desek. V jeho aktuální verzi 20.0 důsledně reagujeme na podněty a zkušenosti našich uživatelů s dlouholetou praxí v oboru navrhování a výroby prefabrikovaných prvků a poskytujeme tak spolehlivý a stavební praxí prověřený nástroj.

 • Výkoné a kompletní řešení statických návrhů a posudků prefabrikovaných nosníků a panelů
 • Cílená podpora oprimalizace spotřeby betonářské a předpjaté výztuže
 • Nelineární posudek stability na klopení pro návrh extrémě štíhlých & spolehlivých prvků
 • Přehledné a hospodárné výsledky pro běžné i komplikované tvary prefabrikovaných nosníků a panelů

ZEICON S PODPOROU FORMÁTU IFC

PRO SPOLUPRÁCI NA PROJEKTECH BIM

Datové rozhraní ZEICON IFC podporuje sdílení digitálních projekčních podkladů v otevřeném datovém formátu IFC (Open BIM), který umožňuje přenos geometrických a negrafických informací ke stavením prvkům. Import a export IFC poskytuje možnost spolupráce a přímého zapojení betonářského CADu ZEICON do procesů BIM.

 • Iteligentní přenos dat mezi systémy CAD v mezinárodním standardu IFC
 • Podpora formátů IFC 4.0 a 2x3
 • Zobrazení konstrukčních prvků a importovaných objektů v prohlížeči 3D,
 • Automatizovaný rozklad celého objektu 3D do výškových hladin (podlaží) a konstrukčních prvků ZEICONu
 • Materiálový filtr pro import objektů (např. "jen beton")

Zaváděcí slevu 15%  na funkční rozšíření ZEICON IFC poskytujeme rovněž na všechny produkty podkupiny RIBcad ZEICON.

Podrobnosti k rozhraní RIBcad ZEICON IFC

Všechny produkty RIBcad ZEICON

Vyplnit a odeslat poptávku

RIBgeo NAGELWAND za 38.000 Kč, resp. 1.400 Eur (namísto 44.800 Kč, resp. 1.650 Eur)

Podrobnosti k hřebíkovaným svahům RIBgeo NAGELWAND

Vyplnit a odeslat poptávku

HŘEBÍKOVANÉ SVAHY

KOMPLETNÍ GEOTECHNICKÉ POSUDKY A NÁVRH SKOŘEPINY

Hřebíkování je oblíbenou, rychlou a ekonomickou metodou zajištění jak dočasné, tak i trvalé bezpečnosti stability strmých svahů. Program NAGELWAND využívá na analýzu stability zemních těles moderní a osvědčenou numerickou metodu KEM (kinematic element method) a poskytuje tyto výsledky v komfortním prostředí obsluhy, spolu s integrovanými návrhy stříkané betonové skořepiny a optimalizace hřebů.

 • Automatické generování fází výkopu z vrstev hřebů
 • Kompletní geotechnické posudky vnitřní a vnější stability
 • Návrh hřebů a optimalizace jejich délek
 • Návrh ohybové výztuže betonové skořepiny včetně propíchnutí v místech hřebů

ZVÝHODNĚNÉ CENY AKTUALIZACÍ

PRO ZÁKAZNÍKY BEZ SMLOUVY O SERVISU SOFTWARE

Zvýhodňujeme paušální aktualizační sazbu u všech produktů RIBTEC pro zákazníky BEZ smlouvy o servisu software o 15 % . Tj. namísto běžné sazby 30 %, nyní jen sazba 25,5 % z ceníkové ceny produktu za každý kalendářní rok od jeho dodávky, resp. poslední aktualizace.

Vyplnit a odeslat poptávku

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a za 1. samostatnou licenci. Vzájemná kumulace slev "Letní nabídky RIB 2020" vyloučena.

Kontakt

RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00 Praha 4

telefon: +420 241 445 078
mobil: +420 608 953 721
email: info@rib.cz