PŘECHOD NA iTWO structure fem SE ROZHODNĚ VYPLATÍ:

MINULOST:
   desky pozemních staveb v programu RTslab - snadné a rychlé používání

Program RIBtec RTslab je osvědčené řešení statiky rovinných obdélníkových a polygonálních desek pozemních staveb metodou konečných prvků (FEM). Hlavní přednosti této aplikace jsou snadná a intuitivní obsluha, podpora přenosu geometrie a výsledků se systémy CAD (DXF, RIBcad ZEICON, NEMETSCHEK Allplan) a kompletní protokol výsledků.

BUDOUCNOST:
   statika desek v nové generaci softwaru iTWO structure fem – moderní, všestranná, s podporou BIM

Současné komplexní požadavky na digitální zpracování stavebních projektů s využitím metod BIM vyžadují aplikace, které podporují integraci a propojení různých inženýrských činností. Firma RIB se v nové generaci statického softwaru > iTWO structure fem zaměřila nejprve na řešení pro běžné i rozsáhlé a tvarově komplikované deskové úlohy (2D), včetně souvisejících průvlaků a trámů, a postupně dále rozvíjí aplikační spektrum > iTWO structure fem na další oblasti a obory (3D, mosty, ...).

Seznamte se: všestranný a promyšlený přechod na metody BIM prostřednictvím iTWO structure fem
pro libovolné stropní, základové a filigránové desky pozemních staveb

Nabídka "Výměny" RTslab

Exkluzivně zákazníkům se servisní smlouvou RTslab prodlužujeme zvýhodněnou nabídku "Výměny" RTslab za novou generaci iTWO structure fem do 28.07.2021. Ceny a objednávka viz tento

> objednávkový fomulář

Efektivní zpracování výpočetních modelů desek je pro nás enormě důležité: iTWO structure fem umožňuje rychlé zadání a dokumentaci projektu, včetně jeho pozdějších změn a úprav. Příkladné jsou možnosti individuálního přizpůsobení prostředí obsluhy a podpora vysokého rozlišení 4K.

Matthias Tilke, Ingenieurbüro Tilke - Olpe

Hlavní přednosti

Argumenty pro přechod na nové řešení s ohledem na současné trendy BIM:


  • Četná funkční rozšíření, jako např. automatika proměnných zatížení, integrované návrhy výztuže průvlaků a trámů, propojení na specializovaný SW výrobců výztuže na propíchnutí.
  • Ucelené, moderní prostředí obsluhy "od A do Z", víceobrazovkový režim, konstruování à la CAD, přenos zatížení.
  • Rychlé a spolehlivé posouzení nosné konstrukce na mezních stavech únosnosti a použitelnosti vč. průhybů se zohledněním vzniku trhlin.
  • Konfigurovatelný a opakovatelný protokol a individuální výkresy výpočetního modelu a výsledků.
  • Podpora metod BIM - PlugIn Revit pro přenos analytického modelu a export nutných ploch výztuže do externích systémů CAD.

Bezpečný přechod z programu RTslab:


  • Původní licence RTslab zůstávají i po jejich "Výměně" zachovány; tedy používání RTslab je nadále možné.
  • Spočtené projekty RTslab lze přímo importovat a dále zpracovávat v iTWO structure fem.
  • K 31.12.2021 RIB ukončí vývoj a technickou podporu k programu RTslab.

Přejděte na nové technologie BIM s podporou a všestrannými možnostmi nové generace statického softwaru RIB iTWO structure fem!

Prof. Dr.-Ing Stefan Kimmich, RIB Engineering GmbH, produktový manager pro statiku stevebních konstrukcí